Välkommen på seminarium och housewarming hos FCG!

Nya betaltjänstdirektiv och den stora datans värld

I september öppnade FCG kontor i Malmö och nu har vi utökat till större lokaler. Detta vill vi fira! När vi ändå samlar en massa människor i finansbranschen, tänkte vi berätta om det nya betaltjänstdirektivet, PSD 2, som träder i kraft i maj. Vi tänkte också berätta om det senaste tillskottet av FCG:S affärsområden; det vi kallar Analytics.

Genom det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2) reformeras den europeiska marknaden för betalningar och betalningstjänster. PSD 2 kommer att främja konkurrens samtidigt som det ökar användarskyddet och ställer nya krav på tillstånd för både nya och befintliga aktörer. Allt i syfte att tillförsäkra säkra, effektiva och tillförlitliga betaltjänster.

Digitaliseringen bidrar till att de fysiska kundmötena minskar och att datamängderna ökar explosionsartat. Samtidigt ställs högre krav på att kunna bemöta kunder rätt. För att kunna få genomslag måste företagen vara relevanta. De stora datamängderna i kombination med ökad processorkraft öppnar upp för nya möjligheter att tolka data, förutspå utfall och agera på insikterna för att öka lönsamheten. Data har blivit företagets viktigaste tillgång och största konkurrensfördel medan analytiker som arbetar med matematiska algoritmer och machine learning har blivit en strategiskt viktig framgångsfaktor.

När?

Torsdagen den 22 mars mellan 15.00 och 16.30, därefter serveras mat och dryck och vi njuter av vår fantastiska utsikt.

Var?

FCG:s kontor i Malmö – Hans Michelsensgatan 2 B, 12 våningen

Anmäl dig här!

Varmt Välkommen!

Let's connect

Välkommen på seminarium och housewarming hos FCG! Välkommen på seminarium och housewarming hos FCG!
I want an Advisense expert to contact me about:
Välkommen på seminarium och housewarming hos FCG!

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later