5 saker att tänka på inför AML-rapporteringen till FI

Det är hög tid att rapportera in uppgifter rörande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism till Finansinspektionen. Deadline för rapportering är den 31 mars. FCG listar 5 saker som är bra att tänka på vid rapportering:

1.

Rapporteringen avser balansdagen den 31 december. Det innebär att frågor rörande totalt antal medarbetare, antal etablerade affärsförbindelser, antal högriskkunder etc. ska besvaras per den sista december.

2.

Det kan vara så att vissa företag inte erbjuder någon av de produkter eller tjänster som är valbara i frågeformuläret. Syftet med frågan är att skapa en riskprofil för tillsynsobjekten, inte att FI ska få en redogörelse för det totala produktutbud som företagen erbjuder. Om inte era produkter och tjänster finns med kan frågan lämnas blank.

3.

Tänk på att fokusera på rapporteringens syfte, dvs. företagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. T.ex. när det i formuläret efterfrågas om företaget har nekat kundgrupper på grund av deras risk avses risken för penningtvätt och finansiering av terrorism snarare än affärsrisken eller andra risker som kan förknippas med affärsförbindelsen.

4.

Det finns ingen utpekad person som ska ansvara för rapporteringen. Vilken person som är lämplig beror på hur företaget är organiserat. Om företaget har utsett en särskilt utsedd befattningshavare (SUB) eller har risk- och regelefterlevnadsansvariga i första linjen kan dessa personer vara lämpliga. I andra företag är det mer lämpligt att compliancefunktionen håller ihop all myndighetsrapportering.

5.

Om man hittills har haft en manuell hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kan man ha svårt att få fram en exakt siffra över t.ex. uppnådd kundkännedom. Tänk då på lämna uppgifter som är så sanningsenliga som möjligt och att man vid en eventuell tillsynsaktivitet bör man kunna påvisa att uppgiften stämmer.

Har ni några frågor eller behöver stöd i rapporteringen eller andra delar av ert arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism så tveka inte att höra av er till oss på FCG.

Let's connect

5 saker att tänka på inför AML-rapporteringen till FI 5 saker att tänka på inför AML-rapporteringen till FI
I want an Advisense expert to contact me about:
5 saker att tänka på inför AML-rapporteringen till FI

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later