Har ni fått ett brev från Bolagsverket om att anmäla verklig huvudman innan 1 februari 2018?

Det är nu inte många dagar kvar för att kunna anmäla verklig huvudman hos Bolagsverket utan kostnad. Efter den 1 februari kommer en sådan anmälan kosta 250 SEK per anmälan. FCG reder här kort ut eventuella frågetecken vid en anmälan:

Vilken är bakgrunden till anmälan?

Genom införandet av den nya penningtvättslagen i augusti 2017 infördes också lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Den fungerar som ett komplement till penningtvättslagen och går i korthet ut på att företag och föreningar ska registrera verklig huvudman i ett offentligt register i syfte att öka insynen förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism . Detta innebär också att alla juridiska personer (med ett fåtal undantag*) är skyldiga att utreda vem som är dess verkliga huvudman. Sista datum för att registrera sin verkliga huvudman kostnadsfritt är den 1 februari 2018, därefter kommer det att kosta 250 SEK per anmälan.

Vad är en verklig huvudman?

Begreppet verklig huvudman är sedan tidigare känt från penningtvättslagstiftningen och betecknar den fysiska person eller den grupp av personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. I ett aktiebolag innebär detta typiskt sett att ägare med mer än 25 procent av aktierna ska anses vara verkliga huvudmän. För andra juridiska personer innehåller lagen vissa särskilda regleringar, för exempelvis stiftelser ska stiftelsens styrelsemedlemmar och i vissa fall förmånstagare registreras som verkliga huvudmän.

Hur anmäls verklig huvudman?

För att anmäla verklig huvudman krävs det att man är behörig företrädare eller ett ombud för det företag eller den juridiska person man ska anmäla. Anmälan sker via Bolagsverkets hemsida genom att logga in i e-tjänsten. Om man inte har möjlighet att anmäla via e-tjänsten kan man söka dispens hos Bolagsverket för att få inkomma med en anmälan i pappersform.

Vad händer om man inte anmäler verklig huvudman?

Som ovan nämnt gäller skyldigheten att anmäla en verklig huvudman i princip samtliga juridiska personer (även om vissa undantag finns). Om anmälan uteblir kan Bolagsverket förelägga den juridiska personen, dess VD, styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare att göra en anmälan. Bolagsverket kan förena föreläggandet med ett vite för både den juridiska personen och dess företrädare.

Företag och myndigheter som använder Bolagsverkets register är också skyldiga att anmäla om de misstänker att uppgifterna är felaktiga, vilket i sin tur kan leda till ett föreläggande om rättelse från Bolagsverket. Det lönar sig med andra ord att vara noggrann i sin interna utredning och  anmälan till Bolagsverket.

Vill ni ha hjälp med att utreda vem som är er verkliga huvudman? Behöver ni hjälp med att anmäla er juridiska persons verkliga huvudman? Vill ni göra anmälan innan 1 februari för att slippa kostnaden eller ett föreläggande?

Tveka då inte att höra av er till oss på FCG.

* Börsnoterade bolag samt vissa föreningar, familjestiftelser och andra juridiska personer som inte är registreringsskyldiga är undantagna, under vissa omständigheter.

Let's connect

Har ni fått ett brev från Bolagsverket om att anmäla verklig huvudman innan 1 februari 2018? Har ni fått ett brev från Bolagsverket om att anmäla verklig huvudman innan 1 februari 2018?
I want an Advisense expert to contact me about:
Har ni fått ett brev från Bolagsverket om att anmäla verklig huvudman innan 1 februari 2018?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later