FCG indgår partnerskab med Bridgepoint Development Capital

FCG Holding Sverige AB (FCG eller Selskabet), en af Nordens førende leverandører af specialisttjenester til den finansielle sektor, indgår partnerskab med Bridgepoint Development Capital (BDC). BDC bliver en betydelig aktionær i FCG og vil sammen med Selskabet og de nuværende ejere arbejde for fortsat ekspansion af virksomheden.

FCG blev grundlagt i 2008 og driver virksomhed inden for svensk og international implementering samt forvaltning af finansielle regelsæt. Selskabet er siden starten ekspanderet kraftigt og er i dag den førende nordiske leverandør af specialisttjenester inden for risikohåndtering, regeloverholdelse, finans- og kapitalhåndtering samt finansiel jura og forretningsstyring med fokus på den finansielle sektor. Selskabets ca. 140 specialister i Sverige, Danmark og Norge tilbyder både konsulenttjenester og outsourcingløsninger med dedikerede eksperter inden for forskellige regelsæt og de relevante segmenter i den finansielle sektor, herunder bank, forsikring, værdipapirselskaber, fonde og fintech.

Som følge af et stort behov for specialistkompetence i den finansielle sektor har FCG oplevet en stærk tilvækst i de seneste år”, siger Kristian Bentzer, Managing Partner hos FCG. ”Vi er stolte af, at det er lykkedes os at tiltrække specialister inden for alle segmenter af den finansielle sektor med ekspertise, som omfatter relevante regelsæt og indgående forretningsforståelse. Vi arbejder i et langsigtet partnerskab med vores kunder og har som ambition at hjælpe kunderne til at vokse, samtidig med at de overholder de krav og regler, som er vigtige for deres virksomhed. For at sikre fortsat stærk udvikling af FCG, og for at give os de rette forudsætninger og ressourcer til at ekspandere Selskabet, er det med glæde vi byder Bridgepoint Development Capital velkommen som ny ejer og partner. BDC har lang erfaring med at hjælpe virksomheder internationalt til at vokse og vil tilføre strategisk forretningskompetence, et bredt europæisk netværk og finansielle muskler, hvilket vil styrke FCG’s fortsatte udvikling og tilvækst både i og uden for Norden.

Stigende lovkrav og større kompleksitet i forbindelse med intern kontrol og overholdelse af lovgivningen gør, at stadig flere finansielle selskaber søger ekstern støtte og kompetence fra specialister inden for risiko- og kapitalhåndtering, regeloverholdelse samt intern styring og rapportering. I takt med, at behovene er øget, og det globale marked for tjenester af denne type er vokset kraftigt, har FCG opbygget en førende position i Norden.

Johan Dahlfors, ansvarlig partner for Bridgepoint Development Capitals aktiviteter i Norden, siger: ”Vi er meget imponerede over det selskab, som FCG-teamet har opbygget. De nuværende ejere har skabt sig en førende position i Norden takket være kvalitative og kundetilpassede specialisttjenester, et dedikeret team af specialister med et bredt kompetencegrundlag samt et udbud af tjenester, der tilgodeser behov i hele finanssektoren i et stadig mere komplekst regulatorisk landskab. FCG har ambitiøse fremtidsplaner, og vi ser frem til at samarbejde med de nuværende ejere og øvrige medarbejdere om fortsat at udvikle virksomheden.

Med BDC som partner vil FCG også fremover bygge videre på sin position både på nuværende og nye geografiske markeder.

Transaktionen er betinget af godkendelse fra det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen. Værdien af transaktionen er ikke offentliggjort.

Let's connect

FCG indgår partnerskab med Bridgepoint Development Capital FCG indgår partnerskab med Bridgepoint Development Capital
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG indgår partnerskab med Bridgepoint Development Capital

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later