Persondatasikkerhed kan blive Finanstilsynets tilsynsopgave

Den danske persondatalov bliver den 25. maj 2018 erstattet af EU’s nye Persondataforordning. Ved sam­me lej­lighed suppleres forordningen i Danmark med en ny databeskyttelseslov, som den 16. no­vem­ber 2017 er sendt i 1. behandling i Folketinget. Med de nye regler introduceres en lang række ændringer og skær­pel­ser af reglerne om behandling og beskyttelse af persondata, som virksomheder, fonde og for­e­ning­er frem­over skal iagttage, når de behandler persondata.

De nye krav medfører i sagens natur en væsentligt øget tilsynsbyrde hos den ansvarlige styrelse, dvs. Datatilsynet. Denne artikel belyser de konsekvenser, som de nye regler har for Datatilsynets arbejde, herunder hvorledes opgaver og ressourcer påvirkes, samt hvordan tilsynet med finansielle virk­som­hed­ers persondatasikkerhed i praksis søges løst.

Download artiklen ‘Persondatasikkerhed kan blive Finanstilsynets tilsynsopgave’ her.

Let's connect

Persondatasikkerhed kan blive Finanstilsynets tilsynsopgave Persondatasikkerhed kan blive Finanstilsynets tilsynsopgave
I want an Advisense expert to contact me about:
Persondatasikkerhed kan blive Finanstilsynets tilsynsopgave

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later