FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer

Den 26:e september etablerades Sparbanken Skåne som en ytterligare aktör på den svenska marknaden för säkerställda obligationer med en emission om 3 miljarder kronor (läs mer här). I förberedelsearbetet inför emissionen har Sparbanken Skåne haft ett nära samarbete med FCG. FCG har stöttat Sparbanken Skåne genom hela processen med alltifrån den initiala analysen, ansökan om tillstånd, verksamhetsanpassningar samt uppbyggnaden av en teknisk infrastruktur för dagligt fastställande av register enligt Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

”Utöver samarbetet mellan Sparbanken och FCG avseende analys och genomförande av tillståndsansökningar och verksamhetsanpassningar har arbetet med den tekniska infrastrukturen varit en rolig process att arbeta med. Arbetet har omfattat såväl grundläggande tekniska lösningar, som implementering av optimeringsalgoritmer, och där den kombinerade expertisen hos Sparbanken Skåne och FCG resulterat i en väldigt flexibel IT-lösning vilken ger en mycket hög grad av skalbarhet samtidigt som den är transparent och säker utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv” säger Henrik Nilsson (Director, FCG), som i delad roll med Sparbanken Skåne varit projektledare över den IT-relaterade delen i förberedelsearbetet.

Let's connect

FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later