Artikel – Tre framgångsfaktorer för god regelefterlevnad

Som konsulter på FCG får vi ibland frågan om hur många compliance officers som ett företag av en viss storlek och komplexitet måste ha. Det är alltid lika svårt att ge ett exakt svar, och kanske skulle vi vilja utveckla frågeställningen något – och istället fråga oss vad det är som skapar en god regelefterlevnadskultur.

En del av det svaret ligger naturligtvis i att ha en kompetent och tillräckligt bemannad compliancefunktion, men ofta tycks svaret också sluta där.

Läs hela artikeln här >>

Let's connect

Artikel – Tre framgångsfaktorer för god regelefterlevnad Artikel – Tre framgångsfaktorer för god regelefterlevnad
I want an Advisense expert to contact me about:
Artikel – Tre framgångsfaktorer för god regelefterlevnad

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later