Complianceuddannelsen 2017

Uddannelse af complianceofficerer sker i dag primært som mesterlære, hvor ansatte over tid tilegner sig overblik, forståelse og know-how. Opkvalificering varetages typisk internt i finansielle virksomheder suppleret med relevante kurser om specifikke områder og emner. Med et stigende behov for dygtige og indsigtsfulde complianceofficerer har branchen manglet en samlet uddannelse, hvor complianceofficerer får den viden, forståelse og savoir faire, som normalt tager mange år at tilegne sig. Med Complianceuddannelsen tages der hånd om dette behov.

Teori og praksis
Uddannelsen har i år fokus på de udfordringer, som complianceofficer står overfor i praksis. I løbet af fire moduler gennemgås og analyseres de faglige og personlige kompetencer hos en complianceofficer samt de complianceredskaber, der bidrager til compliancefunktionens succes. Der tages udgangspunkt i en praktisk orienteret tilgang til teori og praksis. Der er for hvert emne afsat tid til erfaringsudveksling og gruppearbejde, som kan danne grundlag for et stærkt, fremtidigt netværk. Med Complianceuddannelsen får deltagerne fra en række specialister i den finansielle branche samt fra FCGs erfarne medarbejdere et samlet overblik over compliancefunktionens ansvarsområder, arbejdsmetoder, pligter, begrænsninger samt relevant lovgivning.

Målgruppen
Uddannelsen henvender sig til personer, der beskæftiger sig med regulatorisk compliance i den finansielle sektor, herunder særligt ansatte i banker, fondsmæglerselskaber, forsikrings- og pensionsselskaber samt betalings- og e-pengeinstitutter.

Afholdelsesdatoer

  1. Modul – 30. august kl. 08.30 – 16.00
  2. Modul – 31. august kl. 08.30 – 16.00
  3. Modul – 27. september kl. 08.30 – 16.00  samt netværksmiddag kl. 18.00
  4. Modul – 28. september kl. 08.30 – 16.00

Hent vores program her!

Tilmelding: Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk.

Afholdelsessted: CPH Conference v. DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Pris : 4 moduler – 25.995,00 ekskl. moms.

Let's connect

Complianceuddannelsen 2017 Complianceuddannelsen 2017
I want an Advisense expert to contact me about:
Complianceuddannelsen 2017

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later