Pressmeddelande

FCG adderar tjänster kopplade till analytisk affärs- och kundutveckling och erbjuder därmed företag tjänster kopplade till datadriven analys och Customer Insight.

Mikael Forsblom är senaste rekryteringen efter Markus Wahlgren till FCG:s nya fokusområde Customer Insight. Båda har sedan tidigare erfarenheter från finansbranschen och har de senaste åren arbetat med frågor kopplade till datadriven analys. Sedan starten har Anna Flodby och Richard Jörnkvist varit en del av teamet.

Let's connect

Pressmeddelande Pressmeddelande
I want an Advisense expert to contact me about:
Pressmeddelande

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later