FCG Frokostseminar

Personvernforordningen – er du klar for den største regulatoriske endringen på personvernområdet på over 20 år?

FCG Norge har gleden av å invitere til frokostseminar 9. Mars 2017 – med SAS Institute og Tommy Fjeldheim.

Kravene til ivaretakelse av personvern blir vesentlig skjerpet gjennom den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), som også vil gjelde i EØS. Forbrukeren eier sine personopplysninger og har fått et langt sterkere vern og større rettigheter. Manglende etterlevelse kan være ødeleggende – med bøtenivåer på inntil 4 % av global brutto omsetning. Dette innebærer utfordringer, men også muligheter for dem som lykkes med implementeringen. Foredraget har en praktisk vinkling med fokus på de nye kravene og hvordan din virksomhet kan sørge for et effektivt og vellykket implementeringsarbeid.

Tommy Fjeldheim gir oss et praktisk perspektiv på viktigheten av tillit og godt personvern i krise og krig fra sin erfaring som befal i Forsvarets Spesialkommando, FCG gir så en presentasjon av nyheter og erfaringer fra implementeringen av GDPR. Dette vil kreve mye av de tekniske løsningene, derfor presenterer SAS Institute eksempler på systemtekniske løsninger for etterlevelse av GDPR.

Les mer och Registrer her >>

Let's connect

FCG Frokostseminar FCG Frokostseminar
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG Frokostseminar

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later