VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering”

I går publiserte Finanstilsynet en rapport i brevs form som inneholder en rekke avklaring ift hva som kreves av tolkninger, presiseringer og vurderinger for de ulike aktørene som har til hensikt å involvere seg i dette.

I denne forbindelse har vi gjort en oppsummering som samler det viktigste i brevet fra Finanstilsynet og en tabell med henvisning til; Type tjenester, Lov-hjemmel og Finanstilsynets tolkning.

Link til Finanstilsynets brev finner du her:

http://www.finanstilsynet.no/Global/Verdipapiromradet/Verdipapirforetak/Brev/Brev%20til%20finansdepartementet%20-%20Fokefinansiering.pdf

Har dere spørsmål eller ønsker å diskutere noe av dette videre er det bare å ta kontakt.

For å lese mer

Let's connect

VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering” VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering”
I want an Advisense expert to contact me about:
VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering”

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later