Pressmeddelande

FCG befäster sin ledande position inom riskhantering genom att förstärka inom operativ risk och informationssäkerhet.

Nu tillsätter FCG ett nytt team inom riskhantering med fokus på att möta de allt starkare behoven och kraven inom operativ risk och informationssäkerhet i finansbranschen.

Läs hela pressmeddelandet här!

Let's connect

Pressmeddelande Pressmeddelande
I want an Advisense expert to contact me about:
Pressmeddelande

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later