Finansbranschen försenad med sin anpassning till nya Marknadsmissbruksförordningen (MAR)

Den 3 juli 2016 trädde Marknadsmissbruksförordningen (MAR) ikraft och är nu direkt tillämplig i Svensk lag. Denna viktiga EU-förordning reglerar bl.a. bekämpningen av marknadsmanipulation och insiderbrott. Men många utmaningar måste lösas och omfattande anpassningar behöver fortfarande göras hos både emittenter och marknadsaktörer för att leva upp till de nya kraven, inte minst hos de nya övervaknings- och rapporteringsskyldiga företagen som tillkommit. För att säkerställa ett fortsatt högt förtroende för finansmarknaden behövs en tydlig vägledning från Finansinspektionen och en effektiv samverkan mellan myndigheter och berörda marknadsaktörer.

Läs hela debattartikeln här: http://www.realtid.se/debatt/finansbranschen-sen-med-sin-mar-anpassning


För mer information, kontakta:

Per Friberg, Manager
Telefon: 076-649 11 63
E-post: per.friberg@fcg.se

Let's connect

Finansbranschen försenad med sin anpassning till nya Marknadsmissbruksförordningen (MAR) Finansbranschen försenad med sin anpassning till nya Marknadsmissbruksförordningen (MAR)
I want an Advisense expert to contact me about:
Finansbranschen försenad med sin anpassning till nya Marknadsmissbruksförordningen (MAR)

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later