Stort intresse när FCG anordnade seminarium om ORSA och kvalitativ rapportering

FCG bjöd den 10:e maj in till ett seminarium om hur genomförande av ORSA och ORSA-rapportering kan samordnas med annan kvalitativ rapportering.

På seminariet talade Susanna Björkwall och Simon Kristoferson, som båda har en lång försäkringserfarenhet och inte minst vad gäller implementering av Solvens II-regelverket, och fokuserade framförallt på:

  • ORSA-processen och dess koppling till andra processer
  • ORSA-rapporten och andra kvalitativa rapporters innehåll och struktur
  • ORSA som en katalysator för en ökad riskmedvetenhet och mer välgrundade affärsbeslut
  • Hur affärsnytta kan uppnås
  • Erfarenheter av genomförda FLAOR under 2014 och 2015
  • Hur FCG kan vara stödjande i arbetet

Vill du del av presentationen? Du beställer den via formuläret till höger.

Vill du veta mer kan du kontakta Johan Lindqvist på tel 076-630 91 53 eller johan.lindqvist@fcg.se.

Let's connect

Stort intresse när FCG anordnade seminarium om ORSA och kvalitativ rapportering Stort intresse när FCG anordnade seminarium om ORSA och kvalitativ rapportering
I want an Advisense expert to contact me about:
Stort intresse när FCG anordnade seminarium om ORSA och kvalitativ rapportering

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later