Välbesökt när FCG anordnade seminarium om IFRS 9

FCG bjöd den 18:e februari in till ett seminarium med fokus på de nya reserveringsreglerna för finansiella tillgångar inom redovisningsstandarden IFRS 9.

IFRS 9 ersätter de nu gällande reglerna IAS 39, vilket innebär att berörda företag med finansiella tillgångar som träffas av IFRS 9 framöver kommer behöva reservera för förväntade kreditförluster.

På seminariet talade Dr Wolfgang Reitgruber, Head of Credit Risk Modelling hos UniCredit Bank Austria AG. Wolfgang är expert inom kreditriskmodellering, med mer än 20 års erfarenhet från risk management och företagsstyrning inom banksektorn. Vid sidan av sin roll hos UniCredit arbetar han som en oberoende forskare inom kreditriskmodellering relaterat till Basel II/III och IFRS 9.

Wolfgang fokuserade under seminariet på:

  • Utmaningar med ”Lifetime Expected Loss” metoder.
  • Skillnader mellan ”Cost of Risk” och ”Impact of Risk”
  • Hur ”Impact of Risk” kan användas vid företagsstyrning.
  • Samverkan mellan ”Impact of Risk” och IFRS 9
  • Kalibrering av IFRS 9-processer.

Vill du veta mer eller ta del av presentationen? Kontakta Jimmi Brink på jimmi.brink@fcg.se

Let's connect

Välbesökt när FCG anordnade seminarium om IFRS 9 Välbesökt när FCG anordnade seminarium om IFRS 9
I want an Advisense expert to contact me about:
Välbesökt när FCG anordnade seminarium om IFRS 9

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later