FCG på juristmässa i Uppsala

FCG gästade den 10 november Uppsala och ”Kontaktdagen” som är Uppsalas juriststudenters egen arbetsmarknadsmässa. Syftet med Kontaktdagen är att juriststudenter vid Uppsala Universitet ska få en bättre inblick i det kommande arbetslivet och skapa kontakter med framtida arbetsgivare.

Kontaktdagen hölls i år på Uppsala Konsert & Kongress och var välbesökt bland juriststudenterna, vilket märktes av i FCG:s monter där Mårten, Louisa, Tone och Louise representerade FCG och svarade på frågor om hur det är att jobba som jurist i det verkliga arbetslivet. Framför allt märker vi av ett stort intresse hos studenterna av att veta mer om vad det innebär att arbeta med finansiella regelverk och compliance, samt hur det är för en jurist att jobba som konsult i den finansiella sektorn.

Tidigare i höst har FCG besökt JiA-mässan i Lund samt föreläst på Affärsjuridiska programmet i Linköping. Vi märker av ett ökat intresse för att arbeta med compliance hos juriststudenter runt om i landet, vilket är väldigt roligt.

FCG vill rikta ett stort tack till alla glada och trevliga studenter som besökte vår monter under tisdagens mässa i Uppsala!

Let's connect

FCG på juristmässa i Uppsala FCG på juristmässa i Uppsala
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG på juristmässa i Uppsala

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later