FCG:s whistleblowerportal

Anställda i banker och värdepappersbolag ska enligt lag, via en oberoende kanal, kunna rapportera faktiska eller potentiella regelöverträdelser som sker i deras verksamhet. Med FCG:s whistleblowerportal kan företag på ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt försäkra sig om att lagkraven uppfylls.

Hur fungerar det?

Whistleblowerportalen är en webbaserad tjänst där man loggar in och rapporterar en regelöverträdelse i ett standardiserat formulär. På så vis säkerställs att nödvändig information kommer in. När man loggar in väljer man också om man vill vara anonym eller inte.

När FCG tar emot en rapportering görs först en inledande värdering där vi går igenom inlämnade upplysningar och dokument. Om FCG finner att det är fråga om en överträdelse sammanställs materialet innan det delges företagets kontrollfunktioner, ledning eller styrelse.

Vad är syftet?

Syftet med Whistleblowerportalen är bland annat:

  • att skydda anställda och styrelseledamöter i företag som rapporterar överträdelser
  • att säkerställa transparens kring överträdelser som skett
  • att säkerställa att rapporterade uppgifter används för att förebygga, avvärja och utreda faktiska eller potentiella överträdelser
  • att uppfylla lagkraven

Dialog först

FCG:s whistleblowerportal är ett komplement till varje företags interna dialog. Portalen ska ses som ett alternativ som kan användas om man inte känner sig bekväm eller trygg med att gå via företagets interna kanaler. Man kan även använda Whistleblowerportalen i de fall där man redan har vänt sig till företagets styrelse med ett ärende, utan att det blivit hanterat.

Vill du veta mer?

Är detta något som din verksamhet behöver? Kontakta Per Friberg eller Sofia Johannesson.

Let's connect

FCG:s whistleblowerportal FCG:s whistleblowerportal
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG:s whistleblowerportal

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later