Vad händer inom AML-området 2015?

Vill du ta del av förändringarna i regelverken inom penningtvätt och analys av resultatet från FATF utvärdering av Norge?

FCG och SAS Institute välkomnar dig till ett frukostseminarium om de kommande förändringarna i regelverken inom penningtvätt. Vi presenterar även vår analys av resultatet från Financial Action Task Force (FATF) utvärdering av Norge och visar på vad detta kan komma att innebära för Sverige både som nation och som bolag under Finansinspektionens tillsyn.

Vi tar även upp ett område som ofta hamnar lite i skymundan men som dock är högaktuellt och som begränsas till sanktionslistkontroller – finansiering av terrorism. Vi pratar om tillvägagångssätt och praktiska tips på hur du kan förbättra din kontroll och monitorering av misstänka transaktioner.

SAS Institute är huvudarrangör och de presenterar två av Sveriges främsta experter på AML-området.

Från The Financial Compliance Group kommer Carina Heinlo närmare att beskriva de kommande förändringarna i regelverken och vad de kommer att innebära.

Carina har tillsammans med Marie Lundberg från SAS Institute analyserat rapporten från FATF gällande Norge i syftet att se om och vad detta kan ha för påverkan i Sverige. FATF planerar att genomföra sin utvärdering av Sverige i juni 2016 och vi kommer att berätta lite om sådant utvärderingsarbete. Marie Lundberg kommer även att dela med sig av sina AML-erfarenheter från Norden och Europa samt lämna praktiska tips på hur man skapar bra kontroller för att kunna upptäcka misstänkt finansiering av terrorism.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här: Vad händer inom AML-området 2015?

Let's connect

Vad händer inom AML-området 2015? Vad händer inom AML-området 2015?
I want an Advisense expert to contact me about:
Vad händer inom AML-området 2015?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later