FCG föreläste på Umeå Universitet

I slutet av terminen fick de som läser sista året på Industriell Ekonomi vid Umeå Universitet lyssna till Mattias Ullsten, Partner på FCG. Mattias, som blivit inbjuden att föreläsa inom kursen “Enterprise Risk Management”, undervisade och talade om ett av sina specialistämnen: Kreditrisk

Studenterna, som läser linjens riskinriktning, fick under föreläsningen konkret och verklighetsanknuten information om kreditrisk i den finansiella sektorn. Mattias delade med sig av sina och FCG:s kunskaper och erfarenheter av exempelvis reglering och tillsyn samt hur kontroll, styrning och förvaltning sker inom finansbranschen. Även mer tekniska delar fanns med i Mattias föreläsning när han gick in på områden som modellering, riskbaserad prissättning, economic capital och reserveringsmodeller.

– Det är roligt att få frågan om att föreläsa vid universitetet och mycket intressant att få dela med sig av sina erfarenheter, säger Mattias och fortsätter: Universitetsundervisningen är naturligtvis till stor del teoretisk, så mitt mål var att addera värde genom att visa hur det fungerar i praktiken. Jag hoppas och tror att det var uppskattat.

Let's connect

FCG föreläste på Umeå Universitet FCG föreläste på Umeå Universitet
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG föreläste på Umeå Universitet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later