FCG i topp – igen!

När Gasellgalan avslutades i Stockholm i början av december stod det klart att FCG inte bara finns med i toppen av Superföretagen i Sverige, utan även bland Stockholms läns Gasellföretag. Av de drygt 300 företagen som Dagens Industri lyfter fram som Gaseller i Stockholms län är FCG nummer 1 av Gasellföretagen inom den finansiella sektorn, och topp 8 av alla listade företag.

– Det är alltid roligt att få bekräftat att FCG är ett företag som växer med lönsamhet, säger Johan Cristvall, Partner och tillika grundare av FCG. Vi har ända sedan vi startade 2008 haft fokus på att leverera kvalitet och samtidigt växa lönsamt, vilket vi har lyckats med.

FCG är ett konsultföretag specialiserat på riskhantering, compliance och intern styrning och kontroll i företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller utländska tillsynsmyndigheter.

Sedan starten 2008 har FCG vuxit kraftigt och företaget kan nu räkna sig till en av de ledande aktörerna inom riskhantering och compliance i Sverige. Bland uppdragsgivarna finns flera av de största bankerna och försäkringsbolagen.

– Gemensamt för alla oss som jobbar på FCG är att vi är resultatdrivna och har kunden i fokus säger Johan och fortsätter med att konstatera att företagets medarbetare har över femtio års erfarenhet från Finansinspektionen och minst lika lång erfarenhet från olika uppdrag hos olika finansiella institut. Detta gör att vi har en unik kompetens och förståelse för de utmaningar och krav som våra kunder möter, avslutar Johan.

Let's connect

FCG i topp – igen! FCG i topp – igen!
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG i topp – igen!

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later