SFM Stockholm AB lanserar fondhotell på den svenska marknaden

SFM Stockholm AB (”SFM”) har idag erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. SFM lanserar under juli sex specialfonder och en värdepappersfond. Under hösten 2014 kommer ytterligare fonder att lanseras i samarbete med externa förvaltare.

SFM erbjuder en helhetslösning för förvaltare som vill fokusera på sin kärnverksamhet – förvaltning och försäljning, och har möjlighet att lansera såväl värdepappersfonder (UCITS) som alternativa investeringsfonder och specialfonder.

”Fondhotellet riktar sig naturligt mot befintliga fondbolag och förvaltare av specialfonder som vill renodla sin verksamhet, men vi har även sett ett stort intresse från aktörer överväger att fondifiera sina spännande idéer och strategier och som nu har ett konkret och smidigt alternativ. Vår förhoppning är att vi genom SFM kan bidra till att bredda dagens fondutbud med nya typer av fonder som annars inte hade kunna få samma räckvidd” säger Johan Schagerström, VD på SFM.

I och med erhållet tillstånd lanserar SFM även en ny tjänst – Outsourcing av riskrelaterade tjänster till andra förvaltare av alternativa investeringsfonder.

”Det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder kräver att leverantörer av outsourcing av riskrelaterade tjänster står under Finansinspektionens tillsyn. SFM har såväl nödvändiga tillstånd som den kompetens som krävs för att kunna erbjuda oberoende och effektiva outsourcinglösningar inom detta område” säger Johan Cristvall, partner på FCG.

Let's connect

SFM Stockholm AB lanserar fondhotell på den svenska marknaden SFM Stockholm AB lanserar fondhotell på den svenska marknaden
I want an Advisense expert to contact me about:
SFM Stockholm AB lanserar fondhotell på den svenska marknaden

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later